Pri poskytovaní právnych služieb si naša advokátska kancelária zakladá na profesionálnosti a osobnom prístupe. Naša advokátska kancelária poskytuje najmä nasledovné právne služby:

Zastupovanie klientov v konaniach

Vymáhanie pohľadávok

Poskytovanie právneho poradenstva

Spisovanie zmlúv a iných právnych listín

Zakladanie a správa spoločností