Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v nasledujúcich oblastiach:

občianske právo

rodinné právo

pracovné právo

obchodné právo

trestné právo

ústavné právo